OKLUBU

Zgodovina kluba

Klub jeseniških študentov v današnji obliki aktivno deluje od leta 1995. V začetku leta 1995 se je okoli Kluba jeseniških študentov pod vodstvom Aleksandra Mikliča začela zbirati skupina študentov, ki so klub po nekaj letih životarjenja zopet postavili na noge. Na občnem zboru v začetku leta 1995 je bilo prisotnih 35 članov. Število članov je nato neprestano naraščalo, tako da je danes v Klubu jeseniških študentov včlanjenih prek 700 članov (študentov in dijakov) iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Klub jeseniških študentov je v organizacijski obliki društvo. Najvišji organ društva, ki se sestaja enkrat letno, je Občni zbor, tekoče posle pa vodi Izvršni odbor, ki poleg predsednika, tajnika in blagajnika šteje še šest članov. Izvršni odbor Kluba jeseniških študentov se praviloma sestaja enkrat tedensko, če se izrazi ustrezen interes, pa tudi pogosteje. Nadzorno funkcijo v Klubu jeseniških študentov opravlja Nadzorni odbor, ki ima tri člane, prav toliko članov pa ima tudi Disciplinska komisija, ki ukrepa v primerih kršitve Statuta oziroma drugih aktov Kluba jeseniških študentov. V preteklih sedemnajstih letih so Klub jeseniških študentov vodili Aleksander Miklič, Boštjan Modrijan, Mojca Konobelj, Blaž Račič, David Martinčič, Aleš Žagar, Jelka Berce, Miha Vahčič, Rok Kalan, Anže Čarni in Nejc Ravnikar. Danes ga vodi Sara Ravnik.

Klub jeseniških študentov deluje na različnih področjih obštudijskega delovanja. Svojim članom ponuja različne možnosti za vključevanje v različne oblike obštudijskih dejavnosti:

športne in rekreativne dejavnosti: smučanje, sankanje, kolesarski izleti, redna tedenska organizirana rekreacija v dvorani Srednje šole Jesenice, aerobika, tae-bo… strokovne ekskurzije in izleti
kulturne prireditve (koncerti, razstave, potopisna predavanja,.)
organizacija izobraževalnih tečajev (tuji jeziki, računalništvo in informatika, foto tečaj, tečaj masaže, kuharski tečaj,…), izdajanje klubskega glasila.
Poleg dejavnosti v lastni organizaciji pa svojim članom ponujamo tudi najrazličnejše ugodnosti: cenejše vstopnice za ogled gledaliških in kino predstav, koncertov, fitness centrov, bazena, in še mnoge druge.

Klub jeseniških študentov je kot večina slovenskih študentskih klubov član Zveze ŠKIS. Namen Zveze ŠKIS je, da študentskim klubom, ko se soočijo z določenimi težavami, nudi potrebni servis v obliki svetovanja in usmerjanja, poleg tega pa zastopa interese lokalnih študentskih organizacij v odnosu do države in drugih aktualnih subjektov.

OSNOVNI PODATKI kluba

Klub jeseniških študentov
Ulica Viktorja Kejžarja 22
SI-4270 Jesenice
 info@kjs-klub.si
040 848 240 (Sara Ravnik)