Spoštovane članice, spoštovani člani KJŠ,Izvršni odbor Kluba Jeseniških študentov je 13.11.2022 na 513. redni seji s sklepom razpisal volitve v organe KJŠ: Izvršni odbor (IO)*, volitve v Nadzorni odbor (NO)** ter volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

Poglej več