17. DEC

Občni zbor december 2022 in volitve svetnika


Spoštovane članice, spoštovani člani KJŠ,Izvršni odbor Kluba Jeseniških študentov je 13.11.2022 na 513. redni seji s sklepom razpisal volitve v organe KJŠ: Izvršni odbor (IO)*, volitve v Nadzorni odbor (NO)** ter volitve za svetnika Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS. Te bodo v sklopu 28. rednega občnega zbora KJŠ potekale v soboto, 17.12.2022, v prostorih Mladinskega centra Jesenice na Ulici Viktorja Kježarja 22, 4270 Jesenice, s pričetkom ob 18:30. Kandidaturo je možno oddati fizično na uradnih urah kluba (petki in sobote med 17. in 19. uro na zgornjem naslovu) ali priporočeno po pošti na zgornji naslov, v obeh primerih v kuverti s pripisom “Kandidatura + Organ KJŠ + funkcija”, do vključno 3.12.2022. Za funkcijo v organu KJŠ lahko kandidira član KJŠ. Funkcije IO in NO se izključujejo, kar pomeni, da lahko član kandidira samo za eno. Obenem pa lahko kandidira tudi za svetnika.*Razpisana mesta za Izvršni odbor KJŠ so sledeča: predsednik, tajnik, blagajnik, vodja marketinga, vodja odnosov z javnostjo, tehnolog (za vsako funkcijo po eno mesto).**Razpisana mesta za Nadzorni odbor KJŠ so sledeča: član Nadzornega odbora (3 mesta).Kaj mora vsebovati kandidatura za mesto v IO KJŠ?
  • Podatki (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, kontaktni podatek, datum in kraj rojstva),
  • Dokazilo o članstvu v KJŠ (številka članske izkaznice),
  • Originalno potrdilo o šolanju,
  • Mesto v organu KJŠ, za katerega član kandidira in opis vizije dela za to funkcijo za mandatno obdobje 2. let,
  • Izjava kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka.
Kaj mora vsebovati kandidatura za mesto svetnika KJŠ?
  • Kandidat mora izpolniti priložena obrazca (enega za mesto svetnika v Zvezi ŠKIS, drugega pa za mesto svetnika v Zvezi ŠOLS)
Po izvedenih volitvah bo potekala tudi pogostitev in druženje.Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na uradnih urah, na mailu kontakt@kjs-klub.si ali na naših socialnih omrežjih.

Z lepimi pozdravi,
Vaš KJŠ

KONTAKTNI OBRAZEC